Текстообработка
1. Средства за контрол на въвеждан текст

Електронни таблици
Класиране  - файл за упражнение
Задача Excel  - процесори  
1. Запишете таблица CPU.xls във вашите папки 1 т.
2. Сортирайте данните, като за първи критерий зададете колона "компонент", втори критерий - "марка" и трети "модел". 2 т.
3. Преименувайте Sheet1 в Ценова листа, а Sheet2 в Служебна информация 1 т.
4. Намерете курса на $ в Интернет и попълнете клетка А2 в Sheet "Служебна информация".
Текстът "Отстъпка за дистрибутори" в клетка В1 да излиза на 2 реда
2 т.
5. Колона "Цена в лв" се получава като умножите "Цената в $" по "курса на $". Размножете формулата. 4 т.

6. "Цена 1" е за дистрибутори - изчислява се по следния начин:
от "цена в лв" се вади "цена в лв"*"отстъпка".
Размножете формулата и проверете вярна ли е формулата във всички клетки от колоната.

3 т.
7. Форматирайте заглавието - Arial Black,14 pt, центрирано спрямо таблицата 2 т.
8. Задайте рамки и фон на клетките, така че да се различават различните марки процесори. 1 т.
9. Антетката на таблицата да е 12 pt, B, и в средата на клетките. Фон и очертание - различни от останалите клетки. 2 т.
Критерии за оценяване:
7 -  9 т. Среден 3 13 - 15т. Мн. Добър
10 -12 т Добър 4 16 - 18 т. Отличен 6