Бази данни

Урок

База данни - същност и предназначение

Урок

База данни - проектиране

Урок

Създаване на БД с Access

Урок

Създаване на заявки

Мрежи
Урок

Локални мрежи

Урок

Интернет

Урок

WWW

Презентации
Задачи: Презентации - вируси
 

Проект - презентация на тема по избор
Карта за оценяване