Файлове за упражнение

Задание за проект
Тест CorelDraw 1
Тест CorelDraw 2
IИзходно ниво