Кръстословица

  
Кликнете върху номер от кръстословицата, за да видите въпроса
Попълнете кръстословицата. След това кликнете върху "Проверка", за да проверите отговорите си. Ако се затруднявате кликнете върху "Подсказка" за подсказване.
1      2     
       
3    4       
    5     
       
 6        

Водоравно:

1. Команда, с която изрязваме селекцията и я поставяме в кутията за копия
3. Команда, с която вмъкваме текста от кутията за копия
5. Команда, с която създаваме нов документ
6. Клавиш от клавиатурата, с който изтриваме селекцията

Вертикално:

1. Команда, с която копираме селекцията в кутията за копия
2. Команда, с която отваряме съществуващ файл
4. Команда за съхраняванена документ