Съответствия

  
копиране
изрязване
поставяне
селекция
съхраняване на файл
отваряне на съществуващ файл
създаване на нов файл
изтриване на селекция
изтриване на 1 символ, вляво от текстовия курсор
за да маркираме с клавишите със стрелки трябва да натиснем и задържим