Компютърна текстообработка 5 клас. 90% - 100% - Отличен 6; 76% - 89% - Мн. добър 5; 66% - 75% - Добър 4; 50% - 65% - Среден 3

Undescribed Question Writer Assessment

Когато натиснете бутона next тестът ще започне. Работете внимателно и отговорете вярно. Успех!

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have both Javascript and Flash enabled to view this content.