ОС и носители на информация

1. Мерни единици за информация Домашна работа
2. Операционни системи - самопроверка Тест
3. Единици за измерване на информация Тест

Текстообработка

1. Форматиране на абзац

Хакер - изтегли
2. Вмъкване на картинки Грозното патенце - изтегли
3. Търсене и заместване Вируси - изтегли
4. Задача Приказка - изтегли , картинка - изтегли
5. Текстообработка Тест
Графика
1. Компютърна графика изтегли картинки
  коте
куче
Електронни таблици
1. Задачи изтегли
  задaча бал - изтегли
Интегрирани документи
1. OLE технология изтегли
Проект
Презентация на тема по ваш избор Карта за оценяване
Преговор изтегли