Компютърна система

Основни технически параметри на частите на компютъра

Задача

 

 

Електронни таблици

Проектиране на електронна таблица

Изтегли
Изпитване - практическа задача Изтегли
Текстообработка
Вмъкване на специални знаци в текст Изтегли
Презентации
Проект - презентация на тема по ваш избор Карта за оценяване