Архивиране

1. Архивиране и комресиране на данни Изтегли
Съвременни компютри и ОС
  Тест
Компютърни мрежи
  Тест