Информационни технологии 9 клас
Теми за презентации

1. Компютърни системи, суперкомпютри и грид технологии.
2. Видове операционни системи. Специфика на ОС за мобилни комуникации.
3. Съвременни средства за защита на данни. Използване на цифров подпис.

Карта за оценяване на презентациите.

Текстообработка
Работна среда на MS Word урок
Шаблони за текстови документи шаблон за CV
Циркулярни писма info-teachers.xls
Print_course_people.doc
Print_Sertificats.doc
thankyou_letter.doc
lenta_mail_merge.jpg

Редактиране

Лисицата с отрязана опашка
Търсене и заместване на текст Вируси
Форматиране Лисица и маймуна
Форматиране Молба
Компютърна графика
Проект "Топология на компютърни мрежи" Изтегли файл
Урок Компютърна графика
Електронни таблици
Урок 1, 2 - Преговор, валидация на данни и условно форматиране
Задачи - изтегли
  Задача Лаптопи - изтегли
  Задача Успех - изтегли
Уроци Изтегли
  задача изпитване - изтегли
Архивиране
RAR  
ZIP  
EXE - изпълним файл