Информатика 9 клас
  История на компютъра
Информация и формални модели

Информация

проверка на знанията
Аналогова и дискретна информация функция
Измерване на информация Таблица
Обработка на информация

Таблици
Презентация- DataBase

Бройни системи
 
Алгоритми

Тест алгоритми
Програмиране